Mikestalon Ympäristömittaukset

Automaattisesti tuotetut grafiikat Mikestalon ympäristömittauksista. Jos huomaat jotakin itse datoissa, ota yhteys laboratorion vastuuhenkilöön. Jos grafiikoiden toiminnassa on puutteita, ota yhteys Jussi Hämäläiseen. Jos näiden sivujen toiminnassa on puutteita, ota yhteys Anders Walliniin.

Ajat ovat UTC-aikoja. Ne ovat talvella 2 tuntia ja kesällä 3 tuntia Suomen aikaa jäljessä.

  • Pituus.
  • Lämpö.
  • Sähkö.
  • Paine.
  • Massa.
  • Kosteus.
  • Tärinä.
  • Hälytykset.