Notes - Comb - Ion - Cavity - DAQ

data 8 h 4 h 2 h 60 min
PMT countsMagnetic field+C1 quantum jumps-C1 quantum jumps+C2 quantum jumps-C2 quantum jumps+C4 quantum jumps-C4 quantum jumps